שאלות על פרויקט הסיום

שימוש באופרטורים ללא רווחים