שאלות על פרויקט הסיום

שימוש בגרסאות יותר חדשות של c++