שאלות על פרויקט הסיום

האם ניתן לעשות השמה ליותר מגרף אחד בשורה?

האם ניתן לעשות השמה ליותר מגרף אחד בשורה?

על ידי אלון קיטין בתאריך
מספר תגובות: 1

G1=G2={a,b|<a,b>}    like so