שאלות על פרויקט הסיום

האם ניתן לעשות השמה ליותר מגרף אחד בשורה?