שאלות על פרויקט הסיום

פעולות על גרפים בתוך פקודת print