הודעות ועידכונים

כנס מיט"ל - הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהכנס מיט"ל - הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוה

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

הכנס הארצי השנתי התשעה-עשר של מיט"ל בנושא " הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוה"  ייערך במתכונת מקוונת ביום רביעי, ה- 30 ביוני, 2021, כ’ תמוז תשפ”א.

ועדת התוכנית מזמינה להגיש הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקורא. את ההצעות יש להגיש באתר הכנס.

פרטים נוספים באתר הכנס: https://meitalconf.iucc.ac.il 

מועד האחרון להגשת ההצעות הינו 21.4.2021.