הודעות ועידכונים

חומרי הוראה מוגנים - לידיעת המוריםחומרי הוראה מוגנים - לידיעת המורים

על ידי אביגיל ברזילי בתאריך
מספר תגובות: 0

חומרי הוראה מוגנים, כדוגמת תדפיסים מתוך ספרים או מאמרים, ניתנים לקישור לאתרי הקורס במערכת Moodle בלבד.

כדי לשמור על זכויות יוצרים הנכם מתבקשים לא לאפשר גישה לאתר הקורס שלכם לאורחים מחוץ לטכניון.

מרצים המעוניינים לקבל מידע נוסף מוזמנים לפנות למנהלת הספריה המרכזית ,גב' דליה דולב ddalia@technion.ac.il, טל' 2507.

במידה והקורס פתוח לאורחים (שאינם סטודנטים), הינכם מתבקשים לפנות לאחראית על התמיכה ב- Moodle, גב' פטריסיה וקס, patricia@tx.technion.ac.il , טל: 2726, על-מנת להסיר את הקישור לתדפיסים.