פולינומים, שורשים ופונקציות רציונליות (גליון מתנט 6)

פורום הקורס 2016.2017

Showing 15 of 15 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
שאלות 3, 14, 47
Picture of נטיב מאור
נטיב מאור
7 Sat, 3 Mar 2018, 5:34 PM
שאלות 16, 23 ונספחים
Picture of נטיב מאור
נטיב מאור
3 Tue, 23 Jan 2018, 5:08 PM
תרגיל 57
Picture of שקד קגן
שקד קגן
1 Mon, 9 Oct 2017, 2:32 PM
תרגילים 3, 20, 34, 40
Picture of שקד קגן
שקד קגן
3 Sun, 8 Oct 2017, 5:10 PM
גיליון 6 שאלות 2, 7, 14 -16
Picture of יעל הובר
יעל הובר
14 Sun, 27 Aug 2017, 11:19 AM
גיליון 6 שאלות 26, 34, 44
Picture of יעל הובר
יעל הובר
7 Sun, 27 Aug 2017, 4:26 PM
שאלה 48
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Wed, 4 Oct 2017, 4:23 PM
שאלות 29-31
Picture of יואב הרפז
יואב הרפז
1 Fri, 29 Sep 2017, 3:33 PM
גיליון 6 שאלה 35
Picture of קרינה פלטושין
קרינה פלטושין
1 Tue, 19 Sep 2017, 12:46 PM
שאלה 21
Picture of דניאל יעקבי
דניאל יעקבי
5 Sun, 3 Sep 2017, 1:10 PM
שאלות 37,38,43,44,46
Picture of נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
8 Mon, 4 Sep 2017, 12:16 AM
גיליון 6 שאלה 34
Picture of שירה אבירם
שירה אבירם
1 Thu, 31 Aug 2017, 4:50 PM
תרגילים 45 46
Picture of אורי רחמים
אורי רחמים
4 Tue, 22 Aug 2017, 4:35 PM
שאלה 34
Picture of אורי רחמים
אורי רחמים
1 Mon, 21 Aug 2017, 9:35 AM
שאלה 63
Picture of איתן-ראובן שוגרמן
איתן-ראובן שוגרמן
4 Sat, 27 May 2017, 11:09 PM