טריגונומטריה (גליונות מתנט 8+9)

פורום הקורס 2016.2017

Showing 50 of 50 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
שאלות 15, וכלליות
Picture of נטיב מאור
נטיב מאור
1 Mon, 12 Mar 2018, 4:50 PM
כיצד "מנרמלים" זוויות ברדיאנים?
Picture of יעל הובר
יעל הובר
3 Fri, 1 Sep 2017, 4:40 PM
גיליון 8 תרגילים 4, 13, 18, 19, 21, 28
Picture of שקד קגן
שקד קגן
3 Wed, 11 Oct 2017, 2:31 PM
גיליון 9 תרגילים 18, 20, 25, 38
Picture of שקד קגן
שקד קגן
1 Thu, 12 Oct 2017, 12:19 PM
גליון 9 שאלות 41,42
Picture of אורי רחמים
אורי רחמים
7 Mon, 4 Sep 2017, 4:48 PM
גיליון 9 תר 21
Picture of דיאנה אברוטין
דיאנה אברוטין
1 Tue, 10 Oct 2017, 1:44 AM
גיליון 9 שאלות 43,47,48,55
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
1 Sat, 7 Oct 2017, 2:53 PM
גליון 8 שאלה 36
Picture of מאור ביתן
מאור ביתן
1 Fri, 6 Oct 2017, 4:17 PM
שאלה 66
Picture of אור בר-נתן
אור בר-נתן
1 Tue, 3 Oct 2017, 5:02 PM
שאלה 46 גליון 9
Picture of סוזן שחאדה
סוזן שחאדה
5 Wed, 23 Aug 2017, 2:07 PM
גליון 9 שאלה 2
Picture of אור בר-נתן
אור בר-נתן
5 Mon, 2 Oct 2017, 2:59 PM
גיליון 8 תרגיל 23
Picture of אור בר-נתן
אור בר-נתן
4 Sun, 1 Oct 2017, 5:38 PM
גליון 9 שאלות 1,5,44-46
Picture of נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
5 Sun, 1 Oct 2017, 9:40 PM
גיליון 8, שאלה 23
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
1 Mon, 2 Oct 2017, 10:11 AM
גיליון 8, שאלה 18
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
1 Sun, 1 Oct 2017, 11:30 AM
גיליון 9 שאלות 56, 65
Picture of דניאל יעקבי
דניאל יעקבי
2 Thu, 21 Sep 2017, 9:32 PM
גיליון 8 שאלה 17
Picture of שירה אבירם
שירה אבירם
1 Mon, 18 Sep 2017, 5:10 PM
גיליון 8 שאלה 15
Picture of תומר הס
תומר הס
2 Mon, 18 Sep 2017, 12:02 PM
שאלה 64
Picture of קרן אשור
קרן אשור
4 Sat, 16 Sep 2017, 8:59 PM
גיליון 9 שאלות 38, 54, 55, 57, 58, 60, 65
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Fri, 15 Sep 2017, 6:17 PM
גיליון 9 שאלה 44
Picture of קרן אשור
קרן אשור
4 Mon, 11 Sep 2017, 2:55 PM
גיליון 9 שאלה 45
Picture of קרן אשור
קרן אשור
3 Mon, 11 Sep 2017, 3:28 PM
גיליון 9 שאלות 1, 5, 12, 14, 24, 28, 29, 33, 35, 37
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Fri, 15 Sep 2017, 5:40 PM
גיליון 9 שאלה 26
Picture of קרן אשור
קרן אשור
5 Sun, 10 Sep 2017, 1:10 PM
גליון 8: שאלות 7, 18, 19
Picture of נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
3 Sun, 10 Sep 2017, 11:20 AM
שאלה 19 גיליון 8
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
4 Sun, 5 Feb 2017, 7:37 PM
שאלה 5 גיליון 8
Picture of שובל גירבי
שובל גירבי
1 Wed, 6 Sep 2017, 11:43 AM
גיליון 8 שאלות 5, 15, 16, 19, 24, 34, 36
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Fri, 1 Sep 2017, 7:59 PM
שאלה 62 גליון 9
Picture of סוזן שחאדה
סוזן שחאדה
1 Wed, 23 Aug 2017, 3:19 PM
שאלה 51 גליון 9
Picture of סוזן שחאדה
סוזן שחאדה
4 Wed, 23 Aug 2017, 2:58 PM
שאלה 34 גליון 8
Picture of סוזן שחאדה
סוזן שחאדה
2 Sun, 20 Aug 2017, 4:10 PM
שאלה 33 גליון 9
Picture of אריה חלפין
אריה חלפין
2 Tue, 15 Aug 2017, 1:41 PM
שאלה 16 גיליון 8
Picture of ליאור קאופמן
ליאור קאופמן
6 Mon, 10 Jul 2017, 12:26 AM
גיליון 8 שאלה 7
Picture of איתן-ראובן שוגרמן
איתן-ראובן שוגרמן
3 Mon, 29 May 2017, 10:26 PM
גליון 9 שאלה 29
Picture of חן אררה
חן אררה
8 Sun, 21 May 2017, 10:50 AM
גליון 9 שאלה 60
Picture of חן אררה
חן אררה
1 Mon, 22 May 2017, 11:46 PM
גיליון 9 שאלה 15
Picture of חן אררה
חן אררה
7 Sat, 20 May 2017, 12:27 PM
גיליון 9 שאלה 7
Picture of חן אררה
חן אררה
1 Fri, 19 May 2017, 4:44 PM
גיליון 8 שאלה 18
Picture of חן אררה
חן אררה
1 Mon, 15 May 2017, 10:57 PM
גיליון 9 שאלה 69
Picture of לילך אפרת
לילך אפרת
1 Wed, 3 May 2017, 8:48 PM
תשובות במתנט
Picture of לילך אפרת
לילך אפרת
1 Mon, 1 May 2017, 2:01 PM
שאלה 36 גיליון 8
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
4 Wed, 8 Feb 2017, 1:49 PM
גיליון 9 שאלה 65
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
1 Fri, 17 Feb 2017, 11:31 AM
גיליון 9 , שאלות 53,61
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
4 Thu, 16 Feb 2017, 12:48 PM
גיליון 9 שאלות 7,15
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
6 Sat, 11 Feb 2017, 4:51 PM
תרגיל 55 גליון 9
Picture of רוני זייצב
רוני זייצב
1 Mon, 6 Feb 2017, 4:50 PM
תרגיל 57 גיליון 9
Picture of אריאל כפיר
אריאל כפיר
3 Sun, 29 Jan 2017, 1:38 PM
שאלה 20 גליון 9
Picture of אריאל כפיר
אריאל כפיר
3 Sat, 28 Jan 2017, 7:22 PM
שאלה 18 גיליון 8
Picture of אריאל כפיר
אריאל כפיר
3 Thu, 26 Jan 2017, 11:18 AM
בעיה עם חישוב מרחקים על כדוה"א
Picture of רוני זייצב
רוני זייצב
1 Thu, 12 Jan 2017, 4:41 PM