גבולות, נגזרות וחקירת פונקציות (גליונות מתנט 13+14)

פורום הקורס 2016.2017

Showing 25 of 25 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
גיליון 13 שאלה מס' 9
Picture of נטיב מאור
נטיב מאור
5 Sun, 18 Mar 2018, 2:30 PM
גיליון 13 שאלה 26
Picture of נטיב מאור
נטיב מאור
3 Mon, 19 Mar 2018, 3:58 PM
גליון 13 שאלה 16
Picture of דיאנה אברוטין
דיאנה אברוטין
3 Thu, 19 Oct 2017, 12:31 AM
גיליון 14, שאלה 33
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
2 Tue, 17 Oct 2017, 1:33 PM
גיליון 13 שאלה 49
Picture of קרן אשור
קרן אשור
9 Thu, 28 Sep 2017, 12:13 AM
גיליון 13, שאלה 34
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
7 Sun, 15 Oct 2017, 3:39 PM
גיליון 13 שאלה 33
Picture of דניאל יעקבי
דניאל יעקבי
2 Sat, 14 Oct 2017, 4:13 PM
גיליון 13, שאלות 4,13,17,25
Picture of ניצן ויסמן
ניצן ויסמן
3 Fri, 13 Oct 2017, 11:10 PM
גיליון 13 שאלות 9, 16, 21, 26, 27, 34, 36, 49
Picture of יעל הובר
יעל הובר
9 Fri, 15 Sep 2017, 6:51 PM
פונקציות רציפות
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Tue, 10 Oct 2017, 11:58 AM
גיליון 13 שאלות 51
Picture of מאי עבדת
מאי עבדת
1 Tue, 10 Oct 2017, 1:06 AM
גיליון 13 שאלה 22
Picture of קרן אשור
קרן אשור
4 Mon, 25 Sep 2017, 10:01 PM
גיליון 13 שאלה 16
Picture of מאי עבדת
מאי עבדת
1 Sun, 8 Oct 2017, 8:41 PM
גליון 13 סרטונים 5-7, שאלות 15-19
Picture of נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
נעמה-יהודית אלה-בן-ליש
1 Fri, 6 Oct 2017, 9:38 PM
שאלה 40
Picture of סוזן שחאדה
סוזן שחאדה
5 Tue, 19 Sep 2017, 3:56 PM
גיליון 13 שאלה 26
Picture of תומר הס
תומר הס
1 Fri, 29 Sep 2017, 6:11 PM
גיליון 14 שאלה 37
Picture of קרן אשור
קרן אשור
1 Fri, 29 Sep 2017, 5:20 PM
גיליון 14 שאלות 8, 16, 21, 24, 27, 34, 37, 72
Picture of יעל הובר
יעל הובר
1 Fri, 22 Sep 2017, 8:57 PM
שאלה לגבי הרצאה 30 עם הדוגמה של arcsinx
Picture of שובל גירבי
שובל גירבי
1 Sat, 16 Sep 2017, 11:32 PM
שאלה 34 גיליון 13
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
8 Wed, 22 Feb 2017, 9:56 PM
גליון 14 שאלה 33
Picture of חן אררה
חן אררה
3 Sat, 3 Jun 2017, 12:52 PM
גליון 14 שאלה 27
Picture of חן אררה
חן אררה
2 Fri, 2 Jun 2017, 7:16 PM
גיליון 13 שאלה 51
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
2 Sun, 26 Feb 2017, 9:52 PM
שאלה 16,17 גיליון 13
Picture of אופיר יוסף
אופיר יוסף
7 Mon, 20 Feb 2017, 11:51 AM
שאלה 23 + 26
Picture of מיכל ריידמן
מיכל ריידמן
5 Sun, 11 Dec 2016, 7:30 PM