חומר לבחינות הסיווג בשנת תשפ''ב

החומר למבחן הוא כל החומר המופיע בקורס ההכנה מלבד הפרק של גיאומטריה אנליטית.

בנוסף בבחינת הסיווג יופיעו שאלות בנושאים הבאים:

תורת הקבוצות ולוגיקה

הבינום של ניוטון

קטעי וידאו הבאים לא ייכללו בחומר לבחינה, אך נושאים אלו הם נושאים חשובים ללמידת החומר.

פרק גבולות ונגזרות:

קליפים 5-7 

קליפים 29-30 

פרק של חקירה:

קליפים 4-5 

 

פרק של אינטגרלים:

קליפים 7-8

קליפים 10-15  

קליפים 29-33 

שינוי אחרון: 1/12/2021, 22:34