שעות הקבלה של צוות הקורס

ניר לזרוביץ' - יום ג' 17:00, באמדו 929.

עמית וינטראוב - יום ב'  17:30, באמדו 719.

שינוי אחרון: 31/03/2019, 11:36