פניות לצוות הקורס בשאלות שאינן מתמטיות

הינכם מוזמנים לפנות עם שאלות מנהלתיות (שאינן מתמטיות) לכתובת math.preparation1@gmail.com .

בשאלות מתמטיות יש לפנות דרך פורום הקורס.

 

שינוי אחרון: 11/07/2018, 12:41