פניות לצוות הקורס בשאלות שאינן מתמטיות

הינכם מוזמנים לפנות עם שאלות מנהלתיות (שאינן מתמטיות) לכתובת math.preparation1@gmail.com .

בשאלות מתמטיות יש לפנות דרך פורום הקורס.

 

Last modified: Wednesday, 11 July 2018, 12:41 PM