מידע על מבחן הסיווג במתמטיקה

 

המועדים הקרוב לבחינת הסיווג במתמטיקה (בהתאם להנחיות משרד הבריאות)

בחינת סיווג הקרובה במתמטיקה

תתקיים ביום ו' 04.09.2020

בשעה 9:00

בבניין אולמן - חדרים: 701, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,702, 703, 704, 705

בבניין טאוב - חדרים: 4,6,7,8,9

חדרי הארכת זמן בבניין אולמן: 801,802,803

משך הבחינה: 3 שעות

מבנה הבחינה:  אמריקאי

הרשמה לבחינת הסיווג  נעשית דרך הדף: הרשמה לבחינת הסיווג

בבחינה לא ניתן להיעזר בדף נוסחאות ו/או במחשבון

 בבחינה לא יכללו הנושאים הבאים:אינדוקציה, גיאומטריה אנליטית.

הציונים  מתפרסמים עד כשבועיים לאחר הבחינה אך ורק באתר לימודי הסמכה (בטלפון: 04-8295858)

http://ug3.technion.ac.il/Tadpis.html

שינוי אחרון: 31/08/2020, 16:52