תוכן הקורס בראשי פרקים

פרק 1 - מבוא - חשבון בסיסי וטכניקה אלגברית

1. מהי המתמטיקה ומהי האלגברה

2. המשמעות של פעולות החשבון ושל השברים

3. חוקי הפעולות 

4. זהויות אלגבריות

5. סוגים של מספרים

6. ערך מוחלט, קבוצות וקטעים

פרק 2 - סדרות חשבוניות וגאומטריות, אינדוקציה מתמטית

1. סדרות חשבוניות

2. סדרות גאומטריות

3.  אינדוקציה

פרק 3 - משוואות ואי שוויונות בנעלם אחד ובשני נעלמים

1. משוואות ואי-שוויונות בנעלם אחד

2. מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים

3. משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט

פרק 4 - פונקציות וגרפים

1. מהי פונקציה?

2. גרפים ופעולות על פונקציות

3. מושגי פונקציות

4. פונקציות הפוכות

5. פונקציות לינאריות

פרק 5 - משוואות ריבועיות והפונקציה הריבועית

1. משוואות ריבועיות

2. הפונקציה הריבועית

3. אי-שוויונות ריבועיים

פרק 6 - פולינומים, שורשים ופונקציות רציונאליות

1. פולינומים

2. גורמים לינארים ושורשים

3. מציאת שורשים של פולינום

4. גרפים של פולינומים

5. פונקציות שורש

6. חזקות רציונאליות

7. פונקציות רציונאליות

פרק 7 - פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

1. פונקציות מעריכיות

2. פונקציות לוגריתמיות

פרק 8 - טריגונומטריה

1. זוויות

2. סינוס וקוסינוס

3.  הגרפים של סינוס וקוסינוס

4. הפונקציה טנגנס והגרף שלה

5. הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות

6. טריגונומטריה במשולש ישר זווית

7. זהויות טריגונומטריות 

8. זהויות סכום והפרש זוויות

9. זהויות זווית כפולה וחצי זווית

10. מכפלה, סכום והפרש של סינוס וקוסינוס

11. פתרון משוואות טריגונומטריות בסיסיות

12. פתרון משוואות טריגונומטריה בסיסיות

13. משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

פרק 9 - וקטורים

1. מושג הוקטור

2. מערכת קרטזית

3. מכפלה סקלרית

4. ישרים במרחב

5. מישורים במרחב

פרק 10 - גיאומטריה אנליטית במישור ובמרחב

1. מעגל ואליפסה

2. פרבולה והיפרבולה

3.  עקומים

4.  משטחים ריבועיים

5. העשרה- על שטחים ונפחים של עיגולים וכדורים

פרק 11 - מספרים מרוכבים

1. בניית המספרים המרוכבים

2. פעולות ב-C

3. צמוד ומודול של מספר מרוכב

4. חילוק מרוכבים

5. הצגה טריגונומטרית

6. כפל וחילוק בהצגת טריגונומטריה ונוסחת דה מואבר

פרק 12 - גבולות ונגזרות

1. מושג הגבול וחישוב גבולות

2. גבולות של פונקציות רציפות וגבולות מהצורה אפס חלקי אפס

3. הנגזרת

4. כללי גזירה

5. נגזרת של הרכבה ונגזרת של פונקציה הפוכה

פרק 13 - חקירת פונקציות

1. שלבים ראשונים בחקירת פונקציות- תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים, רציפות

2. מציאת נקודות קיצון בעזרת הנגזרת

3. מציאת תחומי עלייה וירידה ומיון נקודות קיצון לפי הנגזרת

4. קמירות, קעירות ונקודות פיתול

5. גבול באינסוף ואסימפטוטה אופקית

6. גבולות אינסופיים ואסימפטוטות אנכיות

פרק 14 - אינטגרלים

1. האינטגרל הלא מסוים

2. השלמה לנגזרת ואינטגרציה בחלקים

3. אינטגרל של פונקציה רציונלית

4. שיטת ההצבה

5. האינטגרל המסוים

6. תכונות של האינטגרל המסוים

7. חישוב אינטגרלים מסוימים

8. שטח בין גרפים

Last modified: Monday, 7 August 2017, 11:10 AM