עדכון אתר קורס קיים

מרצה או מתרגל, המעוניין לקבל הרשאות לאתר קיים ימלא טופס לפתיחת קורס, ובו יציין את כל אנשי הצוות אותם יש להוסיף לאתר הקורס.

שימו לב:

  • ברוב האתרים הקיימים, רשימות הסטודנטים מתעדכנות באופן אוטומטי לקראת תחילת הסמסטר ולכן חשוב מאוד לעדכן את צוותי ההוראה ולהסתיר תכנים שאינכם רוצים לחשוף בשלב מוקדם ככל האפשר לפני תחילת הסמסטר.
  • מומלץ לשקול ביצוע "איפוס" קורס (פורומים, ציונים, הגשות וכו').
שינוי אחרון: 11/03/2016, 18:07