איפוס קורס

איפוס הקורס משמעותו איפוס פעולות המשתמשים בקורס (מחיקת פרסומים בפורומים, בוחנים, הגשות, ציונים וכו'). האיפוס אינו מוחק את חומרי הלימוד, המשאבים והפעילויות.

מומלץ לבצע איפוס קורס בתחילת הסמסטר, אך יש לתת את הדעת לנושא שמירת ציונים והגשות של סטודנטים החוזרים על הקורס.

לביצוע איפוס הקורס:

1. באתר הקורס, בסרגל העליון, לחצו על "ניהול הקורס" (אייקון של שלושה גלגלי שיניים) ובחרו "איפוס".

תפריט ניהול הקורס כפי שמוצג למורה

2. סמנו את כל האפשרויות הרלוונטיות עבורכם (למשל, איפוס הפורומים, הערות, אירועים, הערכת עמיתים, גיליון ציונים וכו'). שימו לב, ניתן לאפס חלקים מהאתר לפי הצורך.

3. שימרו.

שינוי אחרון: 1/04/2020, 13:19