הגדרות הקורס

ניתן לצפות ולעדכן את הגדרות הקורס בעמוד "הגדרות", כאשר הקישור אליו נמצא בסרגל העלין בתפריט "ניהול הקורס" (אייקון עם שלושה גלגלי שיניים) או תפריט "פעולות" (אייקון עם גלגל שיניים בודד).

שימו לב: אין לשנות את השדה "השם הקצר של הקורס".

שם מלא – השם שיופיע ברשימת הקורסים. התבנית הינה אחידה לכלל הקורסים של הטכניון: מספר הקורס - שם הקורס המלא כפי שהוגדר בקטלוג - סמסטר (למשל: 044202 - אותות אקראיים - חורף)

השם הקצר של הקורס – מספר הקורס בתוספת אות אנגלית המסמלת את הסמסטר (למשל: 044202w עבור סמסטר חורף, 044202s עבור סמסטר אביב, 044202m עבור סמסטר קיץ). שינוי בשדה זה יפגע בעדכון רשימות הסטודנטים האוטומטי של הקורס.

קטגוריית הקורס - הפקולטה / המחלקה / התוכנית האקדמית אליה משתייך הקורס.

זמינות - שדה זה מגדיר את הנראות של האתר עבור הסטודנטים: "הצגה" - הסטודנטים יכולים לראות את תכני הקורס, "הסתרה" - הסטודנטים לא יכולים לגשת לאתר הקורס.

תאריך תחילת הקורס ומועד סיום הקורס -מומלץ לעדכן שדות אלו לנוחיות השימוש של הסטודנטים.

תיאור – תיאור הקורס כפי שיופיע ברשימת הקורסים במערכת moodle. מומלץ להוסיף תיאור תמציתי וענייני. כאן ניתן גם להוסיף תכנים שאתם מעוניינים שהסטודנטים יראו לפני שנרשמו לקורס או ללא ביצוע הזדהות במערכת.

תצורת מבנה הקורס קובעת את המבנה של האתר. הנכם מוזמנים לבחור את צורת ההצגה המתאימה ביותר עבור הקורס. האפשרות המומלצת (שהיא גם ברירת המחדל) הינה יחידות-הוראה.

תצוגה חזותית  - זהו המקום לבחור את ערכת הנושא (מתוך המבחר הזמין עבורכם) ואת שפת הממשק. קורסים השייכים לתוכניות בין-לאומיות וקורסים המנוהלים באנגלית - מומלץ להשתמש בשפה האנגלית כשפת ממשק.
תנאי השלמת קורס - במידה ותרצו להתנות פתיחת פעילויות באתר בהשלמת פעילויות אחרות באתר (למשל, לפתוח שקפים של הרצאה רק לאחר שהסטודנט ביצע את הבחן או השתתף בפורום וכד'), יש לשנות את האפשרות של "אפשר מעקב השלמה" ל"כן".
במידה ואתם עובדים עם חלוקה לקבוצות בקורס בחרו את האפשרות המתאימה (קבוצות נפרדות או קבוצות נראות). לאחר מכן, בחרו האם בחירה זו מתאימה לכלל הפעילויות באתר או שאתם תבחרו את מצב הקבוצה לכל פעילות בנפרד.
בסיום התהליך לחצו על "שמירה".
שינוי אחרון: 30/07/2018, 11:48