הוספת תמונת קורס

תמונת הקורס מוצגת במשבצת המידע על הקורס, כאשר זה מוצג בעמוד הראשי של המערכת.

הוספת תמונה מייצגת לקורס

1. כנסו לאתר הקורס ולחצו על "פעולות" בסרגל העליון.

2. בחרו "הגדרות"

3. בעמוד שיפתח, הוסיפו קובץ תמונה לתיבת "קבצים נלווים לתקציר קורס". ניתן להשתמש בקובץ אחד מסוג GIF, JPEG, PNG

4. שמרו

שינוי אחרון: 6/08/2018, 11:36