הסרת משתמשים מאתר הקורס באופן ידני

שימו לב, ניתן להסיר מהאתר רק משתמשים שהתווספו באופן ידני, ולא את אלו המתעדכנים באופן אוטומטי בהתאם לרישום שלהם לקורסים.

הסרת משתמשים:

1. כנסו לאתר הקורס ולחצו על "ניהול הקורס" בסרגל העליון, בחרו בקישור "משתתפים".

2. בעמוד שיפתח ניתן לצפות בפרטי המשתתפים הרשומים כרגע לאתר. בעמודה "מצב" (השמאלית ביותר) לחלק מהמשתמשים מופיע אייקון של פח. רק אותם ניתן להסיר באופן זה.

3. למחיקת משתמש בודד יש ללחוץ על האייקון בשורה שלו ולאשר בעמוד הבא.

 
 

4. להסרת מספר משתמשים יש לסמן את המשתמשים הרצויים בתיבת הסימון בעמודה הימנית ביותר ולאחר מכן בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

5. להסרת כל המשתמשים במוצגים בעמוד ניתן לסמן את כולם באמצעות הלחצן "בחירת כל המשתמשים בדף זה" ואז בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

6. להסרת כל המשתמשים בקורס ניתן לסמן את כולם באמצעות הלחצן "בחירת כל ?? המשתמשים" ואז בתיבת "פעולות עבור משתמשים נבחרים" (בתחתית המסך) לבחור "מחיקת השיוך לתפקיד בקורס...".

שינוי אחרון: 1/08/2018, 13:32