רשימת הסטודנטים (ת"ז + דוא"ל)

צפייה ברשימת הסטודנטים באתר:

אנשי צוות ההוראה יכולים לקבל את רשימת הסטודנטים המעודכנת באתר הקורס באמצעות קישור "רשימת הסטודנטים", הנמצא במשבצת "רשימת תפוצה ורשימת סטודנטים". המשבצת מופיעה לרוב בסרגל השמאלי או בחלק העליון של המסך ("כלים נוספים"). במידה ולא - ניתן להוסיף אותה באמצעות משבצת הוספת משבצות.

לחיצה על הקישור "רשימת סטודנטים" תפתח עמוד חדש ובו רשימה מלאה של הסטודנטים הרשומים, בצירוף מספרי תעודות הזהות וכתובות הדוא"ל שלהם.

ייצוא רשימת הסטודנטים

1. מהעמוד הראשי של הקורס לחצו על אייקון "ניהול הקורס" (שלושה גלגלי שיניים) בתפריט העליון.

2. בחרו "ציונים בקורסים שלי" (עמודה שמאלית למעלה).

3. בעמוד הבא בחרו בחוצץ "יצוא" וחוצץ משני יצוא לגליון האלקטרוני של Excel".

4. ניתן לייצא את הנתונים יחד עם הציונים (במידה והוזנו) או לא לכלול את הציונים.

5. לחצו על "יצוא" בתחתית המסך.

שינוי אחרון: 22/08/2019, 11:45