הגדרת עבודה בקבוצות בקורס

1. בעמוד הראשי של אתר הקורס לחצו על "פעולות" (אייקון גלגל שיניים בודד בסרגל העליון). בחרו "הגדרות" בתפריט.

2. בעמוד שיפתח, בתת-תפריט "קבוצות" בחרו את מצב הקבוצה הרצוי עבור הקורס (אין קבוצות / קבוצות נראות  / קבוצות נפרדות). כמו כן, בחרו האם תרצו שהגדרה זו תהיה גורפת לכל פעילות ומשאב באתר או לא.

3. בצעו שמירה בסיום.

שינוי אחרון: 7/08/2018, 15:58