שלבי הגדרת הגשת מטלות בקבוצות

במידה ואתם מעוניינים שהסטודנטים יגישו מטלה בקבוצות, יש לחלק את הסטודנטים לקבוצות באתר תחילה.

שלב 1: הגדרת האתר לעבודה בקבוצות - ראו הנחיות כאן https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=622272.

שלב 2: יצירת קבוצות וחלוקת המשתתפים:

שלב 3: הגדרת המטלה עצמה להגשה בקבוצות מתוך האוסף הרלוונטי - ראו הנחיות כאן https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=760374.

Last modified: Monday, 30 March 2020, 12:44 PM