מבוא - חשבון בסיסי וטכניקה אלגברית

1. מהי המתמטיקה, ומהי האלגברה (4 קליפים, 0:49 שעות)

קליפ 1 - מהי המתמטיקה (7 דקות) - למדתם ותלמדו מתמטיקה שנים רבות. האם אתם יודעים מה זו "מתמטיקה"?

קליפ 2 - למה המתמטיקה קשה ואיך להתגבר על הקושי (13 דקות) - איך להתמודד עם שני הקשיים שהמתמטיקה מציבה - ריבוי הקומות הבנויות זו על זו וההפשטה

קליפ 3 - ארבעה למה-ים (11 דקות) - ארבע שאלות שתמיד רציתם לשאול ולא העזתם

קליפ 4 - מהי האלגברה (18 דקות) - משתנים, נעלמים וההבדל ביניהם

2. המשמעות של פעולות החשבון ושל השברים (4 קליפים, 0:44 שעות)

קליפ 5 - (חסר זמנית) המשמעות של פעולות החשבון (15 דקות) - המשמעות של פעולה ובאילו מצבים היא נחוצה, הוכחה עם אצבעות כי 2x3 = 3x2

קליפ 6 - (חסר זמנית) שתי המשמעויות של החילוק (12 דקות) - שני סוגים של חילוק ומתי משתמשים בהם

קליפ 7 - למה אסור לחלק ב-0 (7 דקות) - לא "אסור" אלא "אי אפשר", הסבר לאי האפשרות בשני המובנים של החילוק

קליפ 8 - מהו שבר (10 דקות) - מה זה בדיוק "שבר"? מדוע קו השבר הוא סימן חילוק, למשל מדוע 5/8=5:8? מדוע באלגברה מעדיפים את סימן השבר על פני סימן החילוק? 

3. חוקי הפעולות (5 קליפים, 0:59 שעות)

קליפ 9 - חוק הפילוג של הכפל (7 דקות) - חוק הפילוג כחוק על פתיחה של תיבות

קליפ 10 - הרחבה וצמצום של שברים (13 דקות) - הסבר לחוקי ההרחבה והצמצום, מדוע בשבר x+y)/x) אי אפשר לצמצם ב-x

קליפ 11 - חילוק עם שארית (10 דקות) - שלוש דרכים לכתיבת חילוק עם שארית

קליפ 12 - סימני התחלקות ב-3 וב-9 (20 דקות) - אתם אולי יודעים לזהות מתי מספר מתחלק ב-3 או ב-9, אבל האם אתם יודעים מדוע?

קליפ 13 - חילוק ארוך (9 דקות) - ההיגיון מאחורי תהליך החילוק הארוך

4. זהויות אלגבריות (1 קליפים, 0:21 שעות) 

קליפ 14 - ביטויים אלגבריים וזהויות אלגבריות (21 דקות) - מהן זהויות אלגבריות, נוסחאות הכפל המקוצר

5. סוגים של מספרים (4 קליפים, 1:00 שעות)

קליפ 15 -  פיתגורס, מוזיקה והמספרים הרציונליים (13 דקות) - מספרים רציונליים (כלומר שברים), וסיפורה של כת מתמטית שהאמינה בהם

קליפ 16 - המקרה המוזר של שורש 2 (13 דקות) - איך נופצה אמונתה של הכת של פיתגורס, ואיך נולדו מכך המספרים הממשיים

קליפ 17 - שורש 2 אינו מספר רציונלי (15 דקות) - הוכחה כי השורש הריבועי של 2 אינו שבר

קליפ 18 - קבוצות של מספרים (19 דקות) - איך ולאיזה צורך נולדו המספרים הטבעיים, השלמים, הרציונליים, הממשיים והמרוכבים, הסימונים לקבוצות האלה

6. ערך מוחלט, קבוצות וקטעים (2 קליפים, 0:41 שעות)

קליפ 19 - ערך מוחלט (26 דקות) - מהו הערך המוחלט (מישהו שלא אכפת לו הסימן, אלא רק הגודל), כללי חשבון, אי שוויון המשולש

קליפ 20 - קטעים (15 דקות) - קבוצות, קטעים סגורים, פתוחים והסימונים להם

שינוי אחרון: 14/08/2018, 08:12