משוואות ואי שוויונות בנעלם אחד ובשני נעלמים

1. משוואות ואי-שוויונות בנעלם אחד (4 קליפים, 0:43 שעות)

קליפ 1 - משוואות (10 דקות) - נעלם, משוואה, פתרון, המשמעות של איזון אגפים והעברת אגפים

קליפ 2 - אלגברה (8 דקות) - מימי דיופנטוס ואלח'ואריזמי ועד אלגברה מודרנית

קליפ 3 - משוואות שמקורן בבעיות מילוליות (14 דקות) - תרגום בעיה מילולית למשוואה אלגברית

קליפ 4 - אי-שוויונות (11 דקות) - היפוך סימן אי השוויון כאשר כופלים במספר שלילי או כאשר לוקחים הופכי 

2. מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים (2 קליפים, 0:30 שעות)

קליפ 5 - מערכת של שתי משוואות (15 דקות) - שיטות פתרון כמו בידוד נעלם במשוואה אחת והצבה בשנייה, חיבור וחיסור משוואות

קליפ 6 - מספר הפתרונות של מערכת משוואות (15 דקות) - פתרון יחיד, אין פתרון ואינסוף פתרונות, המשמעות הגיאומטרית של כל מקרה 

3. משוואות ואי-שוויונות עם ערך מוחלט (4 קליפים, 0:46 שעות)

קליפ 7 - משוואות עם ערך מוחלט (8 דקות) - פתרון אלגברי לפי הגדרת ערך מוחלט

קליפ 8 - פתרון גיאומטרי של משוואות עם ערך מוחלט (8 דקות) - לפי המשמעות של הביטוי |x-a|, שהיא המרחק בין x ל-a

קליפ 9 - אי-שוויונות עם ערך מוחלט (12 דקות) - פתרון אלגברי וגיאומטרי של אי שוויון מהצורה x-3|<5| ואי שוויון מהצורה x-3|>5|

קליפ 10 - אי-שוויונות עם כמה ערכים מוחלטים (18 דקות) - דוגמא יותר מסובכת כמו |x-3|<|2x-1|

שינוי אחרון: 14/08/2018, 08:15