פונקציות וגרפים

קליפ 1 - פונקציות (11 דקות) - הגדרת פונקציה, הפונקציה כמכונת קלט-פלט, סימון פונקציה על ידי (f(x

קליפ 2 - מושגים וסימונים (23 דקות) - תחום הגדרה, טווח, כלל העתקה, מקור, תמונה

2. גרפים ופעולות על פונקציות

קליפ 3 - גרף של פונקציה (15 דקות) - הגדרת גרף כאוסף נקודות על מערכת צירים x-y המקיימות (y=f(x

קליפ 4 - גרפים ועקומים (14 דקות) - זיהוי מתי עקום הוא גרף של פונקציה, מבחן הקו האנכי

קליפ 5 - עוד דוגמאות של פונקציות וגרפים (22 דקות) - |x|, פונקצית מדרגה, ערך שלם, (sin(x

קליפ 6 - פעולות חשבון בפונקציות (9 דקות) - חיבור, חיסור, כפל, חילוק (להקפיד שהמכנה לא מתאפס)

קליפ 7 - הרכבה של פונקציות (12 דקות) - הטווח של אחת צריך להיות מוכל בתחום ההגדרה של השנייה

3. מושגי פונקציות

קליפ 8 - פונקציות מונוטוניות (18 דקות) - פונקציה עולה, עולה ממש, יורדת, יורדת ממש

קליפ 9 - פונקציות חסומות (15 דקות) - פונקציה חסומה מלמעלה, חסומה מלמטה, חסומה

קליפ 10 - פונקציה זוגית ואי-זוגית (22 דקות) - הגדרה, ומשמעות גיאומטרית כשיקופים ביחס לצירים

קליפ 11 - פונקציות מחזוריות (11 דקות) - התנהגות מחזורית של פונקציה כמו (sin(x

קליפ 12 - פונקציות חד-חד-ערכיות (23 דקות) - ל-x'ים שונים מתאימים y'ים שונים, מבחן הקו האופקי

קליפ 13 - בדיקה שפונקציה היא חד-חד-ערכית (11 דקות) - אם (f(a)=f(b אז a=b

קליפ 14 - פונקציות על (15 דקות) - לכל y בטווח מתאים x  בתחום

4. פונקציות הפוכות

קליפ 15 - פונקציות הפיכות (15 דקות) - פונקציה חח"ע ועל ניתנת להיפוך, התלות בתחום ובטווח

קליפ 16 - הגדרת פונקציה הפיכה (13 דקות) - הרכבה של פונקציה וההפוכה שלה שווה לפונקצית הזהות

קליפ 17 - גרף של פונקציה הפוכה (16 דקות) - שיקוף ביחס לישר y=x

קליפ 18 - מציאת פונקציה הפוכה לפי כלל ההעתקה (18 דקות) - מציאת נוסחה של פונקציה הפוכה באופן אלגברי

5. פונקציות לינאריות

קליפ 19 - פונקציות לינאריות (8 דקות) - משוואת הישר y=ax+b

קליפ 20 - שיפוע של ישר (10 דקות) – הפרש ערכי y חלקי הפרש ערכי x של שתי נקודות על הישר

קליפ 21 - מציאת משוואת ישר (15 דקות) - לפי נקודה ושיפוע, לפי שתי נקודות

קליפ 22 - מרחק בין שתי נקודות (7 דקות) - בעזרת משפט פיתגורס

קליפ 23 - ישרים מקבילים וניצבים (16 דקות) - לישרים מקבילים יש שיפועים זהים, לישרים ניצבים מכפלת השיפועים היא 1-

Last modified: Tuesday, 14 August 2018, 8:17 AM