משוואות ריבועיות והפונקציה הריבועית

1. משוואות ריבועיות (7 קליפים, 1:07 שעות)

קליפ 1 - המשוואה הריבועית (11 דקות) - המשוואה ax2+bx+c=0, פתרון על ידי פירוק לגורמים לינאריים, מקרים בהם יש שני פתרונות, פתרון יחיד או אין פתרון

קליפ 2 - נוסחת השורשים (9 דקות) - הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית, המבחין (דיסקרימיננטה)

קליפ 3 - הוכחת נוסחת השורשים (6 דקות) - הוכחה אלגברית פשוטה של נוסחת השורשים

קליפ 4 - שימוש בנוסחת השורשים (8 דקות) - פתרון משוואות ריבועיות בעזרת נוסחת השורשים

קליפ 5 - השלמה לריבוע (20 דקות) - שיטה נוספת לפתרון משוואה ריבועית

קליפ 6 - מציאת משוואה עם שורשים נתונים (5 דקות) - בעזרת גורמים ליניאריים

קליפ 7 - נוסחאות ויאטה (8 דקות) - סכום ומכפלה של שורשי המשוואה הריבועית

2. הפונקציה הריבועית (4 קליפים, 0:58 שעות)

קליפ 8 - הפונקציה הריבועית (15 דקות) - הגרף של x2 שנקרא פרבולה, תכונותיו, וריאציות כמו x2-, הזזה אופקית ואנכית

קליפ 9 - הגרף של פונקציה ריבועית (15 דקות) - פרבולה כללית כגרף של f(x)= ax2+bx+c, פרבולה בוכה וצוחקת, השורשים כנקודות חיתוך עם ציר x

קליפ 10 - קודקוד הפרבולה (17 דקות) - מיקום הקודקוד ב-  x=-b/2a, מציאת הקודקוד

קליפ 11 - שרטוט פרבולה (11 דקות) - לפי הקודקוד, זיהוי אם בוכה או צוחקת, נקודות חיתוך עם הצירים 

3. אי-שוויונות ריבועיים (קליפ 1, 0:14 שעות)

קליפ 12 - אי שוויונות ריבועיים (14 דקות) - פתרון אי שוויון מהצורה ax2+bx+c>0 בדרך גרפית - מציאת השורשים וקביעה אם הפרבולה בוכה או צוחקת, והסקה לגבי תחומים בהם היא חיובית ושלילית

שינוי אחרון: 14/08/2018, 09:17