פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

1. פונקציות מעריכיות (7 קליפים, 1:28 שעות)

קליפ 1 - המעריך בתפקיד המשתנה (11 דקות) - פולינומים ושורשים מהצורהf(x) = x^a  לעומת פונקציות מעריכיות

מהצורה f(x) = a^x 

קליפ 2 - חזקות ממשיות (10 דקות) - מהי חזקה ממשית, כללי חזקות ממשיות כמו a^(x+y) = a^x a^y

קליפ 3 - הפונקציה המעריכית (16 דקות) - הפונקציה f(x) = a^x עבור a>1, דוגמא 2^x, תכונות כמו עולה וחח"ע, שרטוט הגרף

קליפ 4 - פונקציה מעריכית לעומת פולינום (17 דקות) - השוואה בין x^2 לבין 2^x, קצב השאיפה לאינסוף

קליפ 5 - פונקציה מעריכית עם בסיס קטן מאחד (10 דקות) - הפונקציה f(x) = a^x עבור a<1, דוגמא (1/2)^x, תכונות ושרטוט הגרף

קליפ 6 - הפונקציה אי בחזקת איקס (8 דקות) - הפונקציה f(x) = e^x וחשיבותה במתמטיקה

קליפ 7 - גידול מעריכי (16 דקות) - המודל של גידול מעריכי (אקספוננציאלי) המתאר תופעות כמו גידול אוכלוסין, ריבית, דעיכה רדיואקטיבית, ירידת ערך של מכונית 

2. פונקציות לוגריתמיות (6 קליפים, 1:21 שעות) 

קליפ 8 - פונקצית הלוגריתם הטבעי (16 דקות) - הפונקציה (f(x) = ln(x כפונקציה הפוכה של e^x, תכונות ושרטוט הגרף

קליפ 9 - פונקציות לוגריתמיות (16 דקות) - הפונקציה (f(x) = log_a(x עבור a>1 ועבור 0<a<1, תכונות ושרטוט הגרפים, חישובים פשוטים עם לוגריתמים

קליפ 10 - כללי לוגריתמים (14 דקות) - כללים כמו (ln(xy) = ln(x) + ln(y), log(x^b) = b log(x

קליפ 11 - הוכחות של כללי לוגריתמים (9 דקות) - הוכחות של כללי לוגריתמים על סמך כללי חזקות

קליפ 12 - שימוש בכללי לוגריתמים (12 דקות) - חישוב לוגריתמים, פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם לוגריתמים

קליפ 13 - עוד שימוש בכללי לוגריתמים (14 דקות) - פתרון משוואות בעזרת כללי לוגריתמים

 

 

שינוי אחרון: 14/08/2018, 09:19