העשרה

העשרה - המספר פיי ומשולש פסקל (4 קליפים, 0:58 שעות)

קליפ 1 - הסיפור המרתק של המספר פיי (20 דקות) - ההגדרה של פיי, "לרבע את המעגל", הערכות פשוטות של פיי

קליפ 2 - משולש פסקל (16 דקות) - משולש פסקל הוא משולש של מספרים שמופיעים בפיתוח חזקה של סכום, למשל 4(a+b)

קליפ 3 - משולש פסקלחלק שני (22 דקות) - תכונות של משולש פסקל, הקשר לעקומת הפעמון של גאוס

שינוי אחרון: 14/08/2018, 09:30