חומר למבחן סיווג

חומר לבחינת הסיווג

סדרות חשבוניות וגאומטריות, אינדוקציה מתמטית (פרק 2)

1. סדרות חשבוניות

2. סדרות גאומטריות

3. בינום של ניוטון  (קישור לדף עזר בנושא)

 

משוואות ואי שוויונות (פרק 3)

1. משוואות ואי-שוויונות בנעלם אחד

2. מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים

2. משוואות ואי-שוויונים עם ערך מוחלט

 

פונקציות וגרפים (פרק 4)

1. מהי פונקציה?

2. גרפים ופעולות על פונקציות

3. מושגי פונקציות

4. פונקציות הפוכות

5. פונקציות לינאריות

 

הפונקציה הריבועית (פרק 5)

1. משוואות ריבועיות

2. הפונקציה הריבועית

3. אי-שוויונות ריבועיים

 

פולינומים, שורשים ופונקציות רציונאליות (פרק 6)

1. פולינומים

2. גורמים לינארים ושורשים

3. מציאת שורשים של פולינום

4. גרפים של פולינומים

5.פונקציות שורש

6.  חזקות רציונאליות

7 פונקציות רציונאליות

 

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות (פרק 7)

1. פונקציות מעריכיות

2. פונקציית הלוגריתם

 

טריגונומטריה (פרק 8)

1. זוויות

2. סינוס וקוסינוס

3.  הגרפים של סינוס וקוסינוס

4. הפונקציה טנגנס והגרף שלה

5. הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות

6. טריגונומטריה במשולש ישר זווית

7. זהויות טריגונומטריות 

8. זהויות סכום והפרש זווית

9. זווית כפולה

10. משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים

 

וקטורים (פרק 9)

1. מושג הוקטור

2. מערכת קרטזית

3. מכפלה סקלרית

4. ישרים במרחב

5. מישורים במרחב

 

מספרים מרוכבים (פרק 11)

1. בניית המספרים המרוכבים

2. פעולות ב-C

3. צמוד ומודול של מספר מרוכב

4. חילוק מרוכבים

5. הצגה טריגונומטרית

6. כפל וחילוק בהצגה טריגונומטרית ונוסחת דה מואבר

 

גבולות ונגזרות (פרק 12)

1. מושג הגבול וחישוב גבולות

2. גבולות של פונקציות רציפות וגבולות מהצורה אפס חלקי אפס

3. הנגזרת

4. כללי גזירה

5. נגזרת של הרכבה

 

חקירת פונקציות (פרק 13)

1. שלבים ראשונים בחקירת פונקציות- תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים, רציפות

2. מציאת נקודות קיצון בעזרת הנגזרת

3. מציאת תחומי עלייה וירידה ומיון נקודות קיצון לפי הנגזרת

4. קמירות, קעירות ונקודות פיתול

5. גבול באינסוף ואסימפטוטה אופקית

 

אינטגרלים (פרק 14)

1. האינטגרל הלא מסוים

2. השלמה לנגזרת  ושיטת ההצבה

5. האינטגרל המסוים

6. תכונות של האינטגרל המסוים

7. חישוב אינטגרלים מסוימים

8. שטח בין גרפים

 

שינוי אחרון: 8/05/2020, 12:03