הרצאות העשרה

פירוט הרצאות העשרה:

קטעי וידאו הבאים לא ייכללו בחומר לבחינה, אך נושאים אלו הם נושאים חשובים ללמידה בטכניון.

פרק 1: כל הפרק (זהו פרק הקדמה, נושאים מתוכו הם בסיס לפרקים הבאים).

פרק 2: קליפים 14-18.

פרק 8: קליפים 40-44.

פרק 10: כל הפרק.

פרק 13: קליפים 26-28.

פרק 14: קליפים 7-15

שינוי אחרון: 8/05/2020, 17:57