הגדרת זמני בחינה והארכות זמן

הגדירו את מועד הפתיחה והסגירה של המטלה / בחן עבור כלל הנבחנים לפי הזמני הבחינה הרגילים.
במידה ומדובר במטלה, והנבחנים נדרשים לסרוק את דפי התשובות ולהעלות אותם ל Moodle – ניתן להגדיר מועד סיום לפי שעת סיום הבחינה ומועד הגשה סופי לפי שעת סיום ההגשה, כלומר בתוספת 15 דקות. מעבר לזמן שמוגדר במועד ההגשה הסופי לא ניתן יהיה להעלות קבצים למערכת.
נבחנים בעלי תוספת זמן:
במטלה/בחן ניתן להגדיר מועדי הגשה אישיים/קבוצתיים עבור נבחנים הזכאים לתוספת זמן.
  • שלב א: הגדירו אוסף קבוצות למשל "מבחן" - קישור להנחיות
  • שלב ב: חלקו את הנבחנים לקבוצות בהתאם לאישור הארכת הזמן שהוגש בעת ההרשמה לבחינה – למשל "25 אחוז", "50 אחוז" – בתוך אוסף הקבוצות החדש:
  • שלב ג: במשאב הבחינה הגדירו התאמות מיוחדות לקבוצה - קישור להנחיות (מתבצע באופן זהה גם עבור בחן וגם עבור מטלה)

שימו לב, במידה ולנבחן מסוים היו בעיות טכניות במהלך הבחינה ואתם מעוניינים להוסיף לו זמן באופן מיידי - ניתן להשתמש בהתאמות משתמש אישיות עבור אותו הנבחן - קישור להנחיות.

שינוי אחרון: 14/07/2020, 20:36