יצירת מטלה עבור הרשמה וחתימה על טוהר בחינות

מומלץ לרכז את כל המשאבים והמידע של המבחן ביחידה נפרדת.

1. צרו "מטלה" חדשה באתר הקורס.

2. בהנחיות המטלה רשמו את הכל המידע החשבו לסטודנטים, מה הם נדרשים להגיש ובאיזה פורמט, עד מתי. מה ההשלכות של אי ביצוע המטלה הזו.

3. בהגדרת "תנאים להשלמת פעילות" יש סמנו לפי ההנחיות כאן

4. שמרו בסיום.

שינוי אחרון: 30/06/2020, 14:38