יצירת מטלה עבור הרשמה

מומלץ לרכז את כל המשאבים והמידע של המבחן ביחידה נפרדת.

אם טרם הגדרתם מעקב אחרי השלמת ביצוע מטלות באתר הקורס - עשו זאת כעת לפי ההנחיות שכאן https://moodle.technion.ac.il/mod/page/view.php?id=819419.

1. צרו "מטלה" חדשה באתר הקורס.

2. בהנחיות המטלה רשמו את הכל המידע החשבו לסטודנטים, מה הם נדרשים להגיש ובאיזה פורמט, עד מתי. מה ההשלכות של אי ביצוע המטלה הזו.

3. במועד הסגירה של המטלה עדכנו את התאריך להיות שעה לפני תחילת הבחינה.

4. בהגדרת "תנאים להשלמת פעילות" יש סמנו לפי ההנחיות כאן

4. שמרו בסיום.

שינוי אחרון: 23/09/2020, 19:22