הצהרת טוהר בחינות והצהרת וויתור סודיות

חתימה על הצהרת טוהר הבחינות והצהרת וויתור הסודיות הינן חובה וללא השלמתן אין אפשרות לגשת לבחינה.

הסטודנט יכול להשלים את החתימה על ההצהרות עד שעה לפני תחילת המבחן.

על מנת לבצע את החתימה והבדיקה באופן אוטומטי ככל הניתן - אנו ממליצים על המתכונת הבאה:

נבחן שהשלים את ההרשמה יוכל לגשת לחתימה על ההצהרות. עליו להסכים לשתי ההצהרות ורק לאחר שביצע הגשה של ההסכמה - תהליך זה יסומן כ"הושלם". את הגישה למבחן עצמו (בחן או מטלה) - נוכל להתנות בהשלמת הפעילות הזו.

1. פתחו משאב מסוג "בחן"

2. בהגדרות:

  • ציון עובר (תחת "ציונים") - חייב להיות ציון מלא (כלומר ענה "מסכים" לשתי השאלות)
  • הגבלת גישה – רק מי שהשלים את פעילות ההרשמה
  • תנאים להשלמת פעילות - לפי המתואר כאן:

3. הוסיפו שתי שאלות רב-ברירה עם שתי תשובות כל אחת - "מסכים" (תשובה נכונה) ו"לא מסכים".

  • שאלה 1: נוסח הצהרת טוהר בחינה
  • שאלה 2: נוסח הצהרת ויתור סודיות

Last modified: Saturday, 18 July 2020, 12:05 PM