הגדרת המבחן עצמו

אפשרויות בחינה ב moodle:
ניתן לשלב בין השניים, לחלק את הבחינה לחלקים עם הפסקה באמצע וכו'.
בכל מקרה, יש להגדיר "הגבלת גישה" למשאב זה בתנאי של השלמת פעילות חתימה על הצהרות טוהר בחינות וויתור סודיות.
שינוי אחרון: 12/07/2020, 08:05