תבנית טקטס לשליחה בצ'ט בתחילת הבחינה

תודה לעדי וייניגר על הנוסח וההמלצות :)

מוזמנים להעתיק את הטקסט במלואו או חלקים ממנו, בהתאם לבחירתכם....

-----------------------------------------------------------

הודעה לנבחנים היום:

 

הזדהות:

אני אעבור באופן אישי מול כל סטודנט.ית. עליכם להציג את התעודת זהות/תעודת סטודנט מהמצלמה של המחשב הנייד. 

לאחר מכן אבקש מכם להציג את החדר וסביבת העבודה שלכם באמצעות הטלפון הנייד. 

ברגע שאאשר לכם תוכלו לנתק את הטלפון מה Zoom . <אלא אם כן הסגל קובע אחרת>

במהלך הבחינה הטלפונים לא ימצאו על השולח ויהו במצב רטט, נא ודאו זאת כעת. 

 

מהלך הבחינה:

במהלך הבחינה, תמשיכו לעבוד בzoom מהמחשב. כאשר המצלמה מכוונת עליכם.

עליכם להשאיר רמקולים פתוחים ולצאת ממצב mute. השתדלו לשמור על שקט ולהיות בסביבה שקטה במהלך הבחינה, למען כל הסטודנטים.

למי שיש בעיה עם רמקולים והוא מודע לכך, עליו לעדכן אותי ואת סגל הקורס. הפתרון - התחברות מהטלפון הנייד, ולשמוע את השמע משם. שימו לב שבמצב כזה אחד המכשירים צריך להיות על שקט כדי למנוע אקו. אין אפשרות להשתמש באזניות.

מי שנעזר באטמי אזניים, ניתן לעשות שימוש באטמים רכים בלבד, יש להציג לי אותם בתחילת הבחינה.

הארכת זמן - יש להציג את האישור בזמן ההזדהות. 

 

משך הבחינה:

זמן רגיל - < להשלים>

הארכת זמן - < להשלים>

 

 חומר עזר:

< להשלים>

 

בקשות לשירותים :

יש לבקש בפרטי, רק לאחר שאני מאשרת כתבו "יוצא.ת" ו "חזרתי" ברגע שיצאתם וחזרתם בהתאמה.

לא תותר יציאה של מספר סטודנטים באותו זמן.

עליכם לשוב תוך 5 דק.

 

שאלות למרצה וסגל הקורס:

באמצעות המייל או הפורום במודל. <בהתאם להנחיות הסגל>  

 

למי שחווה בעיות תקשורת :

נא להדליק כבר עכשיו hot spot בטלפון כדי למנוע ניתוקים.

שימו לב - אסור לכם להעלם במהלך הבחינה, להפסיק את הוידאו או להיות במצב השתק - למשך זמן שהוא יותר

ארוך מזמן סביר של בעית תקשורת (עד 5 דק).

 

עדכונים במהלך הבחינה:

אם יהיו עדכונים הנוגעים לבחינה אומר לכם בקול ובנוסף אכתוב לכם בצ'אט.  

אם התקבל עדכון הנוגע לטופס או המשימה במודל (לדגומא: עדכון שאלות, בהגשה, או בזמן הבחינה) - עליכם לבצע רענון לעמוד על מנת שתראו את העדכונים.

 

סיום בחינה:

רבע שעה לפני סיום הבחינה - אני מודיעה לכם על סיום.

נא לעמוד בזמנים!

למי שמסיים בזמן הרגיל של הבחינה, השתדלו לשמור על שקט בהתארגנות שלכם בסוף, למען הסטודנטים שממשיכים.

במידה ואתם מתבקשים להעלות סריקה, יש לכם <15> דק לצורך כך.

ההגשה היא במודל במשימת היעודית לכך <בהתאם להנחיות הסגל>. 

 

התנתקות מה zoom :

אתם כותבים לי בפרטי שסיימתם והגשתם, רק לאחר שאישרתי לכם תוכלו להתנתק.

בכל מקרה אחר אסור לכם להתנתק על דעת עצמכם מה ZOOM .

 

פניות/בקשות אחרות:

נא לכתוב בפרטי, או לפנות לפורום או סגל הקורס במייל.

בעיות טכניות נוספות 04-8295700

שינוי אחרון: 16/07/2020, 15:25