עדכון נוסח הצהרת ויתור הסודיות

על מנת לעדכן את הנוסח של הצהרת ויתור הסודיות יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. היכנסו לבחן של הצהרת טוהר הבחינות וויתור הסודיות בקורס שלכם

2. לחצו על גלגל שיניים בצד שמאל למעלה

3. בחרו "עריכת שאלות בבחן" מתוך התפריט

4. המערכת תציג את שתי השאלות. לחצו על גלגל השיניים בצד שמאל ליד השאלה השנייה 

5. הדביקו את הנוסח הבא בתיבת הטקסט "תוכן השאלה" במקום הנוסח הקיים:

"לצורך קיום הבחינה מרחוק באמצעות היוועדות חזותית, הנך מסכים ומאשר כדלקמן:

במהלך הבחינה עליך לשהות בחדר ריק מכל אדם אחר ונקי מכל מסמך, צילום או כל פריט אחר אשר יש בצילומו כדי לפגוע בפרטיותך או בפרטיות של צד שלישי כלשהו. ידוע לך שמהלך הבחינה תתועד בהיוועדות חזותית ותוקלט על ידי המשגיח וזאת לצורך שמירה על טוהר הבחינה. עם קבלת תוצאות הבחינה ושלילת חשש לפגיעה בטוהר הבחינות, תמחק ההקלטה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. במקרה של חשד לפגיעה בטוהר הבחינות, תישמר ההקלטה עד לסיום בירור הטענות. בכל שאלה או טענה הנוגעת לשמירה או פגיעה בפרטיות בקשר עם האמור לעיל, ניתן לפנות לממונה על ההגנה על הפרטיות בכתובת הדוא"ל dpo@technion.ac.il."

6. שמרו.

שינוי אחרון: 18/07/2020, 12:19