נוהל בחינות מקוונות תשפא 15.2.2021

הערת המרכז לקידום הלמידה וההוראה: סעיף 13 - אנו ממליצים לפעול לפי ההנחיות להגדרת משך הבחינה והארכות הזמן.