סדנה לקראת בחינות מקוונות - מצגת מודל - ינואר 2021