מותג הטכניון - צבעים, מצגות ועוד מטעם יחידת השיווק