הקלטה - הרצאת העשרה רביעית - כתיבת דו"חות - 8/12/2021

הקליקו על הקישור https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fb1ec93f-3449-4a87-ae8d-adf90099cab2 לצפיה באתר האינטרנט