הקלטה של הרצאת העשרה חמישית (מסמסטר קודם) - מרעיון למיזם - 15/12/2021