הקלטת מפגש 1 מסמסטר קודם - מתודולוגיה של ניהול פרויקטים (מסמסטר קודם

זו הקלטה מסמסטר קודם (חורף תשפ"ב 01/2021)

הקליקו על הקישור https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3175f175-f673-4077-9cf1-adce00eca021 לצפיה באתר האינטרנט