הקלטת מפגש 2 מסמסטר קודם - חיפוש מידע מתקדם וניהול גרסאות לניהול פרויקטים

הקליקו על הקישור https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9542e871-817b-4919-ab68-ade4005e9568 לצפיה באתר האינטרנט