הקלטת מפגש 3 מסמסטר קודם - חלק א': נושא מצגות פרויקט

הקליקו על הקישור https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=f519abe8-214b-4e5c-a4ca-adf900998e39 לצפיה באתר האינטרנט