שירות סריקת ספרי לימוד עבור מרצים מהטכניון בלבד לצורך לימודים מקוונים במתכונת “התו הסגול”