הנחיות לבחינות מקוונות סגל הוראה - 1 יולי 2020 - הקלטת סדנה