ימי עיון למתרגלים לקראת חורף תשפ"א - הקלטות - ח ד ש !!!!!!